Wat is WoldhulpWat is WoldhulpWat is WoldhulpWat is WoldhulpWat is WoldhulpWat is Woldhulp

Wat is Woldhulp

Er verandert veel in de zorg in Nederland. Een van de belangrijkste punten is dat van senioren verwacht wordt dat zij, veel langer dan voorheen, zelfstandig moeten kunnen blijven wonen in hun eigen woning. Tegelijkertijd wordt van familie, kennissen en 'de buurt' verwacht dat men, waar nodig een helpende hand biedt. In dorpen en kernen ontstaan initiatieven om een hulpdienst op te zetten om met inzet van vrijwilligers de leefbaarheid voor senioren en hulpzoekenden te vergroten om elkaar meer te helpen. Ons werkgebied strekt zich uit tot de postcode gebieden: 8335, 8336 en 8341.

Op initiatief van Dorpsbelang Steenwijkerwold en Witte Paarden/Baars hebben een aantal betrokken organisaties samen gewerkt aan de opzet van deze vorm van dienstverlening, onder de vlag van de nieuwe Stichting Woldhulp. Zo kunnen we een helpende hand bieden bij o.a. kleine klusjes in en om de woning, boodschappen doen, helpen met invullen van formulieren, een ritje naar de stad of naar de dokter.

 

Onze visie

De stichting wil een bijdrage leveren aan een leefomgeving waar iedereen goed verzorgd en lang zelfstandig deel van uit kan maken. Met andere woorden: kwaliteit van leven en zingeving door om te zien naar elkaar ("noaberschap"), met de burger als opdrachtgever.

De inwoner weet als geen ander wat nodig is om zinvol en gezond te leven en wil zijn eigen verantwoordelijkheid behouden over zijn leven waar dit kan en mogelijk is. Ouderen en gehandicapten kunnen met gerichte praktische hulp (op eigen verzoek) de regie over eigen leven in stand houden.

Voor hulpvragen van zorg- of medische aard kan de stichting Woldhulp ondersteuning bieden met het doorverwijzen naar de juiste instanties. 

  

Doelgroepen

Woldhulp richt zich met name op de volgende doelgroepen:

Mensen die zelf niet in staat zijn om wat voor reden dan ook, een klus uit te voeren. We denken met name aan ouderen en of mensen met een beperking danwel chronisch zieken.

  

In grote lijnen bestaat Woldhulp uit 2 taakvelden:

 

Klussendienst

Kortdurende inzet van vrijwilligers bij praktische klusjes in- en om het huis, vervoer, helpen met apparatuur (telefoon, tv, computer, internet), etc.

 

Bemiddeling

Bemiddeling bij doorverwijzen naar andere organisaties in het samenwerkingsnetwerk voor vragen over invullen formulieren, voorzieningen, zorg, aanpassingen aan huis.

 

 

 

Stichting Woldhulp staat ingeschreven bij  KvK onder nummer 66149959